Úvodná » Balíček a nápravné opatrenia » Vidaza

  Vidaza

  Vidaza je antineoplastický liek, ktorý má ako svoju účinnú látku azacitidín.

  Toto injekčné liečivo je indikované na liečenie rakoviny, pretože mení DNA buniek a zabraňuje proliferácii rakovinových buniek do iných orgánov..

  Indikácie Vidaza

  Myelodysplastický syndróm.

  Cena Vidaza

  Krabica Vidaza so 100 mg stojí približne 1,690 reais.

  Vedľajšie účinky lieku Vidaza

  nevoľnosť; anémia; vracanie; pálenie záhy; hnačka; zápcha; znížené krvné doštičky; zníženie leukocytov; únava; červeň.

  Kontraindikácie Vidaza

  Gravidné riziko D; Dojčiace ženy; pacienti s nádormi v pečeni; deti a dospievajúci mladší ako 16 rokov; precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku vzorca.

  Ako používať Vidazu

  Injekčné použitie

  dospelí

  • Podávajte 75 mg / m, 1krát denne, počas 7 dní každé 4 týždne. Po 2 liečebných cykloch a ak nie je pozorované žiadne zlepšenie u pacienta, sa dávka môže zvýšiť na 100 mg / m.